Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay
Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Bảo mật thông tin

Ngày đăng: 05/04/2018 - 5:22 PM

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Trong quá trình sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến tại website dienthoaixachtay.vn, các bạn phải cung cấp thông tin cá nhân cho cửa hàng chúng tôi để hoàn tất đơn hàng và đảm bảo được giao hàng đúng hạn. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ cư trú.
  • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn.
  • Địa chỉ IP, loại trình duyệt, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm.
  • Các thông tin giao dịch khi các bạn tương tác với website của chúng tôi, chẳng hạn: sản phẩm cần mua, giá trị, địa chỉ nhận hàng.

Để đảm bảo tính bảo mật thông tin của quý khách hàng khi truy cập vào website Dienthoaixachtay.vn, cũng như đảm bảo mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ, đem đến sự hài lòng tốt nhất cho quý khách hàng. Cửa hàng Thảo Nguyễn Mobile chúng tôi tuân thủ thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến nhu cầu mua bán và giao dịch giữa khách hàng và cửa hàng.
  • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn, hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.
  • Không  tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho các tổ chức cá nhân bên ngoài, trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.