Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay
Thảo Nguyễn Mobile | Điện thoại di động nhật xách tay

Điều khoản sử dụng

Ngày đăng: 05/04/2018 - 5:21 PM

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến mua hàng tại Thảo Nguyễn Mobile.

Sau khi truy cập vào website Dienthoaixachtay.vn để tham khảo và mua sắm, bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc với những quy định của Thảo Nguyễn Mobile. Vui lòng xem kỹ các quy định và hợp tác với chúng tôi để xây dựng một website Dienthoaixachtay.vn ngày càng thân thiện và phục vụ tốt hơn những yêu cầu của bạn. Ngoài ra, nếu có bất cứ câu hỏi nào về những thỏa thuận trên đây, vui lòng gởi email cho chúng tôi đến địa chỉ: thaotiliti1988@gmail.com

Quyền lợi bảo mật thông tin

Khi sử dụng dịch vụ tại website Dienthoaixachtay.vn, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của Dienthoaixachtay.vn và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn tại Dienthoaixachtay.vn sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của Dienthoaixachtay.vn

Khi truy cập vào dienthoaixachtay.vn, bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại website dienthoaixachtay.vn. Không được có những hành động (thực hiện, cổ vũ) việc can thiệp, xâm nhập dữ liệu của dienthoaixachtay.vn cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi.

Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho quản trị web của dienthoaixachtay.vn ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoai 0984196915 hoặc email thaotiliti1988@gmail.com

Không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…